TH

บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

จากร้านอาหารชั้นนำถึงมือคุณ

เซ็น

บริการจัดเลี้ยง

ปาร์ตี้แซลมอนซาชิมิ 30 ชิ้น

ปาร์ตี้แซลมอนซาชิมิ 20 ชิ้น

ปาร์ตี้แซลมอนซาชิมิ 10 ชิ้น

  • 1
ติดต่อบริการจัดเลี้ยง