TH

วิถีการกินอยู่ของชาวญวน (เวียดนาม) ที่ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแถบลุ่มแม่น้ำโขง เดิมเรียกว่า “ไทยใหม่ – นครพนม” กลายมาเป็นกลุ่มชนที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังได้สร้าง“วัฒนธรรมแบบเวียดนาม” ผ่านสถานที่ต่างๆ เช่น บ้านโฮจิมินห์ หอนาฬิกาเวียดนามอนุสรณ์ เพื่อเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือวัฒนธรรมการประกอบอาหารของชาวเวียดนามแบบต้นตำรับ เหมือนทานที่บ้านเกิดของพวกเขา ทั้งหมูยอญวน แหนมเนือง และเมนูอื่นๆ ถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่น
 
ปัจจุบันคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น การทานผักจึงเป็นทางเลือกของคนรักสุขภาพที่หันมาให้ความสำคัญ หนึ่งในประเภทอาหารที่อยู่ในใจคนรักสุขภาพต้องมี คือ อาหารเวียดนาม ตำมั่ว จึงผสมผสานระหว่างเมนูดั้งเดิมของร้านที่นิยมอยู่แล้ว และอาหารเวียดนามที่ปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทย จึงเป็นที่มาของแบรนด์ “ลาว-ญวน บาย ตำมั่ว” เจ้าของสูตรเมนูอาหารระหว่างสองสัญชาติจากสองต้นตำรับแท้ ๆ ภายใต้สโลแกน “เมนูดั้งเดิมที่คุณเคยประทับใจและเมนูใหม่ ๆ ที่ ต้องลอง”