‘เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป’ ตอบแทนสังคม จัดทำโครงการ CSR ภายใต้ชื่อ “พลังเซ็นเพื่อสังคม” (ZEN Spirit) ช่วยสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการที่จังหวัดชัยนาท
15 พฤจิกายน 2560
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ทำธุรกิจร้านอาหารมาอย่างยาวนานด้วยแนวคิดที่คงไว้เรื่อยมา คือ ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคในทุกๆด้าน อาทิเช่น การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อให้ทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ การบริการที่จริงใจอย่างมืออาชีพ การสร้างบรรยากาศเป็นกันเอง ฯลฯ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในแต่ละวันต่อทุกคนทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เห็นความสำคัญของผู้อื่น จึงได้ริเริ่มโครงการ พลังเซ็นเพื่อสังคม” (ZEN Spirit) ในการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน เพื่อผู้ขาดโอกาสทางสังคม และทางบริษัทต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้กลุ่มคนเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้สนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการ วิสาหกิจชุมชน Empowerment Plus โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการคือ นาวาอากาศเอก สถิตพงศ์ อธิภิรมย์ศรี ครอบคลุม 3 อำเภอคือ หันคา, ไพรนกยูง และหนองแซง โดยมอบเงินเป็นการช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงาน, ระบบน้ำประปา, ระบบไฟฟ้า, โรงเรือนสำหรับปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ และเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น เพื่อสร้างอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการ ในจังหวัดชัยนาท

นอกเหนือจากเงินทุนบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ยังสนับสนุนการช่วยเหลือเพื่อสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่มคนพิการ โดยหนึ่งในผลิตผลนั้น คือ เมล่อนพันธุ์ยูบาริ คิงส์ สายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่น (ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของกลุ่ม) เกรดพรีเมียมปลอดสารพิษ เนื้อในสีส้ม รสชาติหอมและหวานฉ่ำละมุนลิ้น โดยรับซื้อเมล่อนทั้งหมดจากโครงการเพื่อให้เป็นการช่วยเหลืออย่างครบวงจร ซึ่งทางบริษัทนำเมล่อนนี้เป็นตัวแทนในการมอบสิ่งดีๆเพื่อให้ลูกค้าลิ้มลองและสัมผัสถึงความอร่อย ความสุขและรับรู้ถึงการส่งกำลังใจที่เรามีให้ลูกค้าทุกท่าน โดยเมล่อนจะมีให้ชิม ณ  ร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN เสิร์ฟความอร่อย 1 ชิ้นต่อ 1 บิล ตามสาขาที่กำหนดไว้ในสองรอบ ได้แก่ ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน และช่วงกลางเดือนธันวาคม

ในขณะเดียวกัน ทางบริษัท ยังได้จัดทำวีดิโอเกี่ยวกับโครงการเพื่อสังคม CSR สำหรับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชม ได้แง่คิด และรับรู้ถึงกำลังใจผ่านวีดีโอความยาวสามนาทีที่ใครได้ชมเรื่องราวที่เราภูมิใจนำเสนอจะสัมผัสได้ถึงความหวังดีที่บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด มอบให้ไม่มากก็น้อย ดั่งสโลแกนที่ว่า “เราเป็นกำลังใจให้ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”
#โครงการพลังเซ็นเพื่อสังคม #ZENCorporationgroup #ZENSpirit