TH

กิจกรรมเพื่อสังคม

เซ็น กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ร่วมสมทบทุนบริจาค โครงการ FOOD FOR GOOD เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กับเด็กไทย
19 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
ZEN Group มอบอาหารร่วมส่งกำลังใจทีมแพทย์ รพ.สนาม
27 พฤษภาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
“เซ็นกรุ๊ป” มอบอาหารว่างแก่ผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย
22 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม
“เซ็นกรุ๊ป” ร่วมทอดผ้าป่าด้วยอุปกรณ์เครื่องครัวกับช่อง 7 HD
21 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม
“เซ็นกรุ๊ป” ร่วมส่งมอบกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม
“อากะ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”
16 พฤจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม
“เซ็นกรุ๊ป” มอบอาหารกล่องแก่ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วงโควิด-19
1 พฤษภาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม
“เซ็นกรุ๊ป” ร่วมเป็นกำลังใจ ส่งมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
16 เมษายน 2563
อ่านเพิ่มเติม