16 พฤจิกายน 2563
“อากะ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19”
อ่านเพิ่มเติม
1 พฤษภาคม 2563
“เซ็นกรุ๊ป” มอบอาหารกล่องแก่ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วงโควิด-19
อ่านเพิ่มเติม
16 เมษายน 2563
“เซ็นกรุ๊ป” ร่วมเป็นกำลังใจ ส่งมอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
อ่านเพิ่มเติม
19 พฤจิกายน 2562
เซ็นกรุ๊ป เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมด้านทักษะด้านอาชีพของผู้พิการ ที่จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม
9 กันยายน 2562
ทำดีเดือนเกิด: ความสุขของเรา ความสุขของชุมชน
อ่านเพิ่มเติม
1 สิงหาคม 2562
เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป สานต่อพลังเซ็นเพื่อสังคม มอบเงินสนับสนุนโครงการใจดีฟาร์ม
อ่านเพิ่มเติม
1 สิงหาคม 2562
“อากะ” แบ่งปันความสุขสู่สังคม
อ่านเพิ่มเติม
18 มีนาคม 2562
ออน เดอะ เทเบิล มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเพื่อนสุนัขและแมวผ่านมูลนิธิ เดอะ วอยซ์
อ่านเพิ่มเติม