TH
19 พฤจิกายน 2562
เซ็นกรุ๊ป เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจกรรมส่งเสริมด้านทักษะด้านอาชีพของผู้พิการ ที่จังหวัดขอนแก่น
อ่านเพิ่มเติม
9 กันยายน 2562
ทำดีเดือนเกิด: ความสุขของเรา ความสุขของชุมชน
อ่านเพิ่มเติม
1 สิงหาคม 2562
เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป สานต่อพลังเซ็นเพื่อสังคม มอบเงินสนับสนุนโครงการใจดีฟาร์ม
อ่านเพิ่มเติม
1 สิงหาคม 2562
“อากะ” แบ่งปันความสุขสู่สังคม
อ่านเพิ่มเติม
18 มีนาคม 2562
ออน เดอะ เทเบิล มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเพื่อนสุนัขและแมวผ่านมูลนิธิ เดอะ วอยซ์
อ่านเพิ่มเติม
1 ธันวาคม 2561
“ZEN Spirit” มอบโอกาส และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้พิการ จ.ชัยนาท
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤจิกายน 2560
‘เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป’ ตอบแทนสังคม จัดทำโครงการ CSR ภายใต้ชื่อ “พลังเซ็นเพื่อสังคม” (ZEN Spirit) ช่วยสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการที่จังหวัดชัยนาท
อ่านเพิ่มเติม
19 ตุลาคม 2560
พนักงาน ZEN Support Center เข้าร่วมกิจกรรม "การสร้างองค์กรของเราให้เป็นองค์กรโปร่งใส"
อ่านเพิ่มเติม