15 พฤจิกายน 2560
‘เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป’ ตอบแทนสังคม จัดทำโครงการ CSR ภายใต้ชื่อ “พลังเซ็นเพื่อสังคม” (ZEN Spirit) ช่วยสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนแก่ผู้พิการที่จังหวัดชัยนาท
อ่านเพิ่มเติม
19 ตุลาคม 2560
พนักงาน ZEN Support Center เข้าร่วมกิจกรรม "การสร้างองค์กรของเราให้เป็นองค์กรโปร่งใส"
อ่านเพิ่มเติม
16 สิงหาคม 2560
บริษัท เซ็น คอร์ปอรชั่น กรุ๊ป จำกัด ยกทีมจาก ZEN Restaurant และตำมั่ว เข้าร่วมจัดเลี้ยงอาหารในโครงการ “TO BE NUMBER ONE”
อ่านเพิ่มเติม
28 กันยายน 2558
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป เลี้ยงอาหารน้อง ๆ มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
29 ธันวาคม 2557
บริษัท เซ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบอาหารกลางวันแก่เด็กกำพร้า และเด็กเร่ร่อน ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
อ่านเพิ่มเติม
25 สิงหาคม 2557
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป มอบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้กับมูลนิธิกระจกเงา ในโครงการ “แฟชั่นสัญจัร แบ่งปันเพื่อเปลี่ยนแปลง”
อ่านเพิ่มเติม