TH
เซ็น กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ร่วมสมทบทุนบริจาค โครงการ FOOD FOR GOOD เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กับเด็กไทย
19 เมษายน 2565
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านอาหารชั้นนำของประเทศไทย พร้อมด้วยบริษัทในเครือ ทั้ง 4 ร้านอาหาร ได้แก่ Zen Restaurant, On the table, ตำมั่ว และลาวญวน ร่วมสมทบทุนบริจาค ในโครงการ FOOD FOR GOOD ภายใต้มูลนิธิยุวพัฒน์ เพื่อส่งเสริมโภชนาการที่ดีให้กับเด็กไทย เป็นจำนวนเงิน 249,800 บาท โดยมี
คุณทิพย์ชยา พงศธร กรรมการมูลนิธิยุวพัฒน์ และผู้ร่วมก่อตั้ง FOOD FOR GOOD พร้อมทีมงาน เป็นผู้รับมอบ

คุณบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางเซ็น กรุ๊ป ยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นต่อการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในขณะเดียวกันเราก็ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการได้รับโภชนาการที่ดี โดยเฉพาะในเด็กไทย ซึ่งควรได้รับความสมดุลด้านโภชนาการที่เหมาะสม เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กเหล่านี้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ก็ตรงกับจุดประสงค์ของโครงการ FOOD FOR GOOD ที่มุ่งมั่นแก้ปัญหาโภชนาการเด็กอย่างยั่งยืนเช่นกัน ทำให้ทาง เซ็นกรุ๊ป และบริษัทในเครือ ได้เข้าร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการในครั้งนี้ด้วย”

คุณจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันปัญหาเรื่องโภชนาการของเด็กไทยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม เพราะเพียงแค่หนึ่งมื้ออาหารก็มีคุณค่ากับเด็กๆ เสมอ ซึ่งทั้ง 4 ร้านอาหาร ได้แก่ Zen Restaurant, On the table, ตำมั่ว และลาวญวน ก็ต่างคิดค้นไอเดียในการจัดเซ็ตเมนูพิเศษที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ภายใต้แคมเปญ “มาช่วย...เติมถาดหลุมนี้ให้เต็มกัน” โดยรายได้ส่วนหนึ่งของการจำหน่ายเซ็ตเมนูพิเศษนี้ ถูกส่งมอบให้กับโครงการ “เติมฝันให้เต็มถาดหลุม” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ FOOD FOR GOOD ด้วย”

“นอกจากการได้รับโภชนาการที่ดีแล้ว เรายังได้เข้าไปสนับสนุนงบประมาณ ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการให้กับโรงเรียนจังหวัดเลย เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และพัฒนา โดยคำนึงถึงความยั่งยืนต่อไปในอนาคต เฉกเช่นเดียวกับสโลแกนของโครงการFOOD FOR GOOD ที่ว่า การให้ที่ไม่จบแค่มื้ออาหาร” 
คุณจอมขวัญ กล่าวเสริม

เซ็น กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนในโครงการ FOOD FOR GOOD จำนวน 2โครงการ ซึ่งเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 249,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. การให้การสนับสนุนงบประมาณ ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการอาหารและโภชนาการให้กับโรงเรียนจังหวัดเลย จำนวน 1 โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา 2565 (2 เทอม) จำนวนเงิน 200,000 บาท
  2. โครงการ เติมฝันให้เต็มถาดหลุม จาก 4 ร้านอาหาร ได้แก่ Zen Restaurant, On the table, ตำมั่ว และลาวญวน จำนวนเงินรวม  49,800  บาท