“ZEN Spirit” มอบโอกาส และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้พิการ จ.ชัยนาท
1 ธันวาคม 2561
โครงการ ”พลังเซ็นเพื่อสังคม” (ZEN Spirit) เริ่มต้นขึ้นปี พ.ศ. 2560 เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนกลุ่มผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการปลูกเมล่อนในจังหวัดชัยนาท นอกจากการสนับสนุนเงินด้านการลงทุนแล้ว ในปีนี้ร้านอาหารภายใต้บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในช่องทางการประชาสัมพันธ์ “ใจดีฟาร์ม” โดยการตั้งเต้นท์การ์ด (Tent Card) บนโต๊ะอาหาร เพื่อให้ลูกค้าที่มารับประทานอาหารทราบข้อมูลเกี่ยวกับ “ใจดีฟาร์ม” และยังสามารถเข้าเยี่ยมชมฟาร์มได้อีกด้วย

บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ “ใจดีฟาร์ม” ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชม และเลือกซื้อเมล่อน สายพันธุ์ยูบาริ คิงส์ สายพันธุ์แท้จากญี่ปุ่นที่เพาะปลูกและได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากกลุ่มเกษตรกรผู้พิการใน จ.ชัยนาท เพื่อให้ได้เมล่อนเกรดพรีเมี่ยม เนื้อสีส้มหนาแน่น รสชาติหวานหอมละมุนตามแบบฉบับของญี่ปุ่น

สัมผัสบรรยากาศฟาร์มเมล่อนแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ในจังหวัดชัยนาท พร้อมต้อนรับทุกคนให้มาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเอง ได้ที่ “ใจดีฟาร์ม” 122 หมู่ 2 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130ติดต่อสอบถามและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 086-622-2602 และเฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/Jaideefarm