TH
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่สหชุมชนมุสลิมบ้านป่า เนื่องในเทศการวันเด็ก ประจำปี 2561
12 มกราคม 2561
เนื่องในโอกาสเทศกาลวันเด็กปีนี้ คุณสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้ทำกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดยมอบอุปกรณ์กีฬา อาทิ ไม้แบดมินตันพร้อมลูกขนไก่ ลูกฟุตบอล เป็นต้น ให้กับตัวแทนจากสหชุมชนมุสลิมบ้านป่า เพื่อส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการ และการกีฬาของเยาวชน ในชุมชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา.