TH
19 สิงหาคม 2563
“เซ็นกรุ๊ป” มอบทุนการศึกษาเพื่อบุตรพนักงาน ประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2562
เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป” มอบทุนเซ็นเพื่อบุตรพนักงาน ต่อยอดการศึกษาให้บุตรหลานพนักงานอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม
12 มกราคม 2561
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด มอบอุปกรณ์กีฬา ให้แก่สหชุมชนมุสลิมบ้านป่า เนื่องในเทศการวันเด็ก ประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม
3 พฤจิกายน 2557
บริษัท เซ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรมทำดีเดือนเกิด โดยได้นำแยมโรลจากร้านโมริ นมกล่อง หนังสือ ดินสอสี และของเล่นมอบให้แก่น้องๆ ณ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
อ่านเพิ่มเติม
  • 1