TH
“เซ็นกรุ๊ป” ร่วมส่งมอบกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 ธันวาคม 2563
บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ เซ็นกรุ๊ป ผู้นำด้านธุรกิจร้านอาหาร ในนามร้านอาหารตำมั่ว และลาวญวน ร่วมเป็นกำลังใจแสะส่งมอบความห่วงใยให้ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมบริจาคอาหารกล่องให้แก่ผู้แทนจังหวัด และเสื้อ ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1,150 ตัว โดยมี คุณสายใจ ทุเนตร์ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยในเขตต่างๆ ต่อไป  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช