บริษัท เซ็น คอร์ปอรชั่น กรุ๊ป จำกัด ยกทีมจาก ZEN Restaurant และตำมั่ว เข้าร่วมจัดเลี้ยงอาหารในโครงการ “TO BE NUMBER ONE”
16 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา โครงการ TO BE NUMBER ONE ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) ในพื้นที่เขตดุสิต ณ วชิราวุธวิทยาลัย ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพหมานคร

ทั้งนี้ บริษัท เซ็น คอร์ปอรชั่น กรุ๊ป จำกัด จึงเข้าร่วมโครงการเพื่อจัดเลี้ยงอาหารแก่นักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยนำเกี๊ยวซ่า จากร้านอาหารญี่ปุ่น ZEN จำนวน 1,500 ชุด ส้มตำ และหมูยอ จากร้าน ตำมั่ว จำนวนกว่า 2,000 ชุด เพื่อสนับสนุน และประชาสัมพันธ์แบรนด์ ภายใต้เครือเซ็น กรุ๊ป มูลค่าทั้งสิ้น 106,000 บาท