TH
“เซ็นกรุ๊ป” มอบอาหารว่างแก่ผู้บริจาคโลหิตสภากาชาดไทย
22 กุมภาพันธ์ 2564
นายบุญยง ตันสกุล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวนิชดา เตรียมชัยศรี (ขวาสุด)  ผู้อำนวยการการตลาด บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ “เซ็นกรุ๊ป” มอบอาหารว่าง จำนวน 1,000 กล่อง เพื่อสนับสนุนโครงการ ‘บริจาคโลหิต อิ่มท้อง อิ่มใจ’ ที่จัดโดยสภากาชาดไทย โดยจะนำไปมอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย โดยมีนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย