ZEN พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day
12 กันยายน 2562
นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางยุพาพรรณ เอกสิทธิกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินและบัญชี  บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีนี้ มีรายได้รวม 1,495.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้  1,452  ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 65.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 53.8 ล้านบาท จากปัจจัยการเปิดให้บริการสาขาใหม่ โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีร้านอาหารเปิดให้บริการแล้วทั้งสิ้น 275 สาขา