TH

ZEN จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

25 สิงหาคม 2563
นายไพฑูรย์ ทวีผล (ที่5 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริษัท นายสรรคนนท์ จิราธิวัฒน์ (ที่5จากขวา) รองประธานคณะกรรมการบริษัท และนายบุญยง ตันสกุล (ที่6 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN และคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เพื่ออัพเดตภาพรวมผลการดำเนินงานและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 กันยายน 2563