TH

ZEN Group คว้าคะแนน CG ระดับ “ดีเลิศ” ประจำปี 2564 ตอกย้ำธรรมาภิบาล

2 พฤจิกายน 2564
ต้องปรบมือให้เลยสำหรับ ‘บุญยง ตันสกุล’ ซีอีโอ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) นำองค์กรคว้าคะแนนอยู่ในกลุ่มดีเลิศ (Excellent) หรือ 5 ดาว ในปี 2564 จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลังประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance หรือ CG) ของบริษัทจดทะเบียนไทยในปี 2564 ที่มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ข้อ ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจที่มุ่งพัฒนาธรรมาภิบาล (CG)  โดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เรียกว่างานนี้นักลงทุนต่างมั่นใจและต้องยกนิ้วให้เลย ล่าสุดผู้บริหารคนเก่งยังโชว์ผลงานการขยายแฟรนไชส์เขียงได้อย่างโดดเด่น ดันรายได้ ZEN Group ในไตรมาส 4 เติบโตแน่นอน