TH
หุ้น ZEN เปิดซื้อขายวันแรก ราคาเหนือจอง 17.7 %
20 กุมภาพันธ์ 2562
นายบุญยง ตันสกุล (ที่3จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายไพฑูรย์ ทวีผล (ที่2จากขวา) ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ZEN นายพัชร สมะลาภา (ที่2จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และนายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี ดร. ภากร ปีตธวัชชัย (ที่3จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ซึ่งราคาหุ้น ZEN เปิดการซื้อขายวันแรกที่ 15.30บาท เพิ่มขึ้น 17.7% จากราคาจองซื้อ IPO ที่ 13 บาทต่อหุ้น